Algemene voorwaarden

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Luisterkind-afstemmingen van Marloes Nijland Luisterkindwerker.
  • De aanmelding voor een Luisterkind-afstemming vindt plaats door middel van invulling van een door Marloes Nijland Luisterkindwerker opgesteld aanmeldformulier. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende aanmeldformulier.
  • Betaling dient te gebeuren door overmaking van het bedrag van € 65 op rekeningnummer NL 48 INGB 0008367540 t.n.v. Marloes Nijland.
  • De verplichting tot het schrijven van een Luisterkind-afstemming vangt aan op het moment dat de betaling binnen is. De aanvrager ontvangt zijn of haar afstemming binnen twee weken na betaling.
  • Deelnemer heeft na insturen van het aanmeldformulier tot aan de betaling bedenktijd en kan binnen dit termijn zijn aanmelding opzeggen door dit schriftelijk kenbaar te maken aan marloes@marloesnijland.nl.
  • Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Marloes Nijland Luisterkindwerker en deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door Marloes Nijland Luisterkindwerker schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.
  • Marloes Nijland Luisterkindwerker behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd van de afstemming te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.
  • Door aanmelding van een Luisterkind-afstemming wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de privacy verklaring en hiermee akkoord te gaan.

De Algemene voorwaarden zijn zorgvuldig opgesteld en geüpdatet op 17 februari 2022

Wil jij een afstemming aanvragen?

In de energie luister ik naar wat jij te vertellen hebt. Wie ben je? Wat is voor jou belangrijk? En welke tips en handvatten heb je voor jezelf?